Laura is een meisje dat in groep 7 bij me is gekomen. Ze had vanaf groep 5 moeite met rekenen. Ze beheerste niet voldoende rekenvaardigheden om mee te komen in de groep. Na nader onderzoek bleek inderdaad dat er een hiaat zat in de rekenvaardigheden. Ik heb hiervan een plan gemaakt om stap voor stap de rekenvaardigheden bij te spijkeren. Daarnaast hebben we heel hard gewerkt aan haar werkhouding en dan met name tijdens toetsen.

 

Ervaring ouders:

RT praktijk De Leerlink brengt de achterstanden meetbaar en gestructureerd in kaart. Het bijzonder gedetailleerde plan van aanpak heeft tot aanzienlijke meetbare verbeteringen in de rekenvaardigheid geleidt (in enkele maanden meer dan een jaar vooruit). Brenda is een expert, in haar contact met de leerkrachten hebben ook die gerichter kunnen ondersteunen. Onze dochter heeft er ook meer plezier in gekregen.

 

Brenda biedt een combinatie van gezag, expertise en inleving waardoor ze het beste uit de verschillende kinderen haalt. Dit betekent binnen de heldere structuur ook improvisatie in plaats van een verstarde standaard aanpak. Onze beide kinderen hebben veel baat gehad bij de RT en ze vonden het nog leuk ook.

 

Een van de sterke punten van RT praktijk De Leerlink is het verbeterplan. Je spreekt echt af wat het einddoel is en Brenda gaat daar ook voor. Het leek ons wat ambitieus, maar het is allemaal bereikt: de concrete vooruitgang is door onafhankelijke tests inclusief CITO bevestigd.

 

(aldus de ouders van Laura en Ellen)

 

Ervaring kind:

"Ik vond het heel gezellig om naar de RT te gaan. Ik vond het heel fijn dat ik vooruit ging en ik sneller werd met rekenen. Als Brenda iets had uitgelegd snapte ik het goed. Ik kreeg ook een fotomapje met alle rekentrucjes erin. Zodat ik ze ook op school nog op kon zoeken"

 

Resultaten:

Tempotoets (automatiseren): Vergelijking resultaten van de start tot na 5 maanden RT:

Laura is 12 maanden vooruit gegaan in het tempo met rekensommen maken.

 

Na 12 maanden RT zat Laura al op brugklas niveau.

 

Goed zo Laura ga zo door en veel succes op het voortgezet onderwijs!