Praktische informatie


Hier nog wat praktische zaken op een rij:

 

RT-sessies en huiswerkbegeleiding in de praktijk

Remedial teaching-sessies duren 60 minuten en zijn in principe wekelijks, tenzij anders afgesproken.

De huiswerkbegeleiding gaat in blokken van twee uur en kan naar behoefte worden afgestemd.

 

Tijden

De tijden voor de RT en de huiswerkbegeleiding zijn in overleg flexibel af te spreken. Van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 - 21.00 uur. 

De tijden voor de arrangementen zijn meestal van maandag t/m vrijdag onder schooltijd. 

 

Duolessen

Het is ook mogelijk om lessen te volgen samen met een broer of zus.

 

Wachten

Ouders die op hun kind(eren) moeten wachten, kunnen tegenover de praktijkruimte gebruikmaken van het Winkelcentrum de Hoofdpoort in Kaatsheuvel. Er is in de praktijk geen wachtruimte aanwezig.

 

Schoolvakanties

In de schoolvakanties is er geen begeleiding. Tenzij anders overeengekomen.

 

Tarieven

RT:

Intakegesprek (60 min)                       gratis

Onderzoeksessie (60 min)          €50,-

Onderzoeksverslag (eenmalig)   €50,-

RT-sessies (45min)                              €40,-

RT-sessies (60min)                              €45,-

RT-sessies (90min)                              €65,-

Evaluatiegesprek (60 min)          €50,-

 

Om samen goed te kunnen bekijken of dit de juiste hulp is die uw kind nodig heeft, is de intake gratis.

Wanneer er meerdere kinderen uit het zelfde gezin begeleiding nodig hebben geld een gezinskorting.

 

Huiswerkbegeleiding/ thuiswerkbegeleiding:

Huiswerkbegeleiding (60 min)             €30,-

Huiswerkbegeleiding (120 min)           €55,-

Huiswerkbegeleiding + RT (60 min)    €40,-

 

Begeleiden van arrangementen:

Kennismaking/afstemming                  €50,-

Arrangementsbegeleiding (45 min)     €40,-

Arrangementsbegeleiding (55 min)     €50,-

OPP, HP of evaluatie verslag maken  €50,-

Evaluatiegesprek                        €50,-

Coaching leerkrachten (45 min)          €40,-

 

Afmelden

Wanneer uw kind om wat voor reden dan ook niet kan komen, dient u uw kind minimaal 8 uur van tevoren telefonisch af te melden. Indien minder mogen er kosten in rekening gebracht worden. 

 

Contact

Ik houd u via de mail op de hoogte van de voortgang en het huiswerk dat uw kind meekrijgt. Ook hebben we bij het halen en brengen kort contact. Daarnaast heb ik contact met de school, om één lijn in de begeleiding te krijgen. Als u vragen heeft, kunt u die ook altijd via de mail of telefonisch stellen.

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.