Samenwerking met de orthopedagoog


Samenwerking:

Sinds 2009 heb ik een samenwerkingsverband met mevr. drs. J.P.M. de Pauw - Voets, orthopedagoog met als specialisatie leerstoornissen. Zij is als vaste orthopedagoog verbonden aan het Helicon College sinds 1986.

 

Contactgegevens:

J.P.M. de Pauw - Voets

Braspenninglaan 134

5237 NR 's-Hertogenbosch NL

e-mailadres: jpm.voets@orthopedagogiek.com

Tel: 073-6417222

 

Wat kan de orthopedagoog voor u betekenen?

De orthopedagoog kan kinderen en volwassenen individueel testen op het gebied van intelligentie, leerstoornissen, leervorderingen, hoogbegaafdheid en persoonlijkheid. Dit is haar specialiteit en hiervoor is zij bevoegd door haar studies op HBO- en universitair niveau, plus diverse postdoctorale nascholingen op het gebied van dyslexie en intelligentietesten. Ze heeft meer dan 25 jaar onderwijservaring als orthopedagoog en lerares Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs.

 

Doorverwijzing

Als kinderen eerst door de orthopedagoog worden getest op intelligentie, concentratie en persoonlijkheid, kan het dossier na overleg met de ouders worden doorgegeven aan mij als remedial teacher ter behandeling. Er vindt dan een bespreking plaats met de orthopedagoog, de remedial teacher en de ouders.

Als u een onderzoek bij de orthopedagoog aanvraagt en naast het testen op intelligentie, concentratie en persoonlijkheid óók schoolvorderingen wenst te laten toetsen, wordt het gedeelte schoolvorderingen (zo mogelijk éérst) afgehandeld door mij.

 

Meer informatie is te vinden op de website www.orthopedagogiek.com.

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.