Teken je gesprek

In mijn praktijk maak ik vaak gebruik van “Teken je gesprek” om het probleem en dus de oplossing inzichtelijk te maken. 

“Teken je gesprek” is het visueel maken van een gesprek. Met symbolen, kleuren en korte beschrijvingen maak je een gestructureerd, overzicht van wat de leerling belemmert. Deze dingen komen naar boven door de juiste vragen te stellen. Het is elke keer weer zo gaaf als leerlingen inzien dat hun eigen mindset, voor het grootste gedeelte, voor het probleem zorgt.
1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.