Even voorstellen


Mijn naam is Brenda de Bresser. Ik heb nu ruim 15 jaar een eigen praktijk aan huis. Eerst part-time naast mijn werk als leerkracht op een basisschool. Dit heb ik 14 jaar met heel veel liefde en plezier gedaan. Ik heb ervaring met groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8 opgedaan. Daarnaast was ik bouwcoördinator en heb ik IB taken gedaan. 

Door de enorme aanvraag om leerlingen te ondersteunen op verschillende scholen ben ik gestopt om voor de klas te staan. Nu heb ik alle tijd om mezelf te blijven bijscholen en me volledig toe te wijden aan de leerlingen die het zo nodig hebben. Dit doe ik nu 5 dagen per week met heel veel passie en plezier. 

 

Ik werk vanuit het principe dat elk kind uniek is en zich veilig moet voelen om tot leren te komen. Dan ontwikkelt een kind zich optimaal. 

 

Daarnaast ben ik getrouwd en heb ik een gezin met twee lieve kinderen. 

In de opvoeding van deze kinderen heb ik dagelijks te maken met het begeleiden op maat. Mijn zoon heeft de diagnose hoogbegaafheid in combinatie met adhd en mijn dochter hoogsensitief. Dit zorgt ervoor dat ik dagelijks meemaak hoe lastig dit kan zijn voor alle betrokken partijen. Het kan problemen geven op school en thuis op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld sociale problemen of leerproblemen. 

Mijn achtergrond:

Ik heb meerdere studies afgerond die ervoor zorgen dat ik een passende begeleiding kan vaststellen, die aansluit bij de individuele leerling: 

 • Sociaal Pedagogisch Werker;
 • PABO;
 • Remedial Teaching;
 • Jenaplan opleiding;
 • Post-HBO opleiding leescoördinator; 
 • Kindercoaching.

Daarnaast heb ik de volgende cursussen, workshops en trainingen gevolgd: 

 • Motorische ontwikkeling;
 • Sociaal emotionele ontwikkeling op de basisschool;
 • NT2 onderwijs;
 • Meervoudige intelligentie;
 • Autisme;
 • ADHD;
 • Beelddenken;
 • Dyslexie;
 • ICT algemeen en 21 eeuwse vaardigheden;
 • Omgaan met faalangst;
 • Executieve functies;
 • Dyscalculie;
 • Hoogsensitiviteit;
 • Met woorden in de weer, een methode om de woordenschat van kinderen uit te breiden. 
 • Weerbaarheid & zelfvertrouwen;
 • Werkhouding & concentratie;

Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), om zo op de hoogte te blijven van ons vak en om in contact te blijven met collega's.  

 

Ervaring:

Ik heb ruim 14 jaar voor de klas gestaan. Ik werk al 15 jaar in mijn eigen praktijk. De eerste jaren, wekelijks een aantal leerlingen, alleen RT en huiswerkbegeleiding. Sinds 2019 werk ik ook op meerdere scholen waar ik de arrangementen begeleidt. Deze leerlingen vragen een specifieke aanpak en nauwe samenwerking met de scholen en ouders. Omdat ik nu full-time bezig ben leerlingen te ondersteunen heb ik ook tijd om mezelf nog verder te ontwikkelen.

Dit alles doe ik met heel veel plezier. Het is zo gaaf om een leerling stappen verder te helpen door op zoek te gaan wat hij/zij nodig heeft. 

 

In 2018/2019 heb ik de kindercoach opleiding gedaan en ben ik gestart met het geven van kindercoaching en trainingen. Daarnaast heb ik mooie producten ontwikkeld voor het onderwijs en voor coaching. Neem maar eens een kijkje in de webshop.

De praktijkruimte

De leerlink heeft een mooie praktijkruimte waar kinderen van zowel van het basis- als voorgezet onderwijs in de omgeving van Waalwijk en Tilburg geholpen kunnen worden. De praktijkruimte, gevestigd in Sprang-Capelle, is erg vriendelijk en huiselijk ingericht. Ik heb hier alle middelen tot mijn beschikking om onderzoek te doen en uw kind goed te kunnen begeleiden.

 

Verhaal achter de naam

De naam is ontstaan vanuit mijn ervaring in de praktijk. Ik merk dat kinderen in het basisonderwijs steeds meer moeite hebben om een geleerde vaardigheid toe te passen in andere situaties of vakken. Ook zie je geregeld dat de leerstof te snel gaat voor de leerling of dat de leerling de klassikale instructie niet oppakt. Hierdoor gaan ze achterlopen. Hierin probeer ik de link te zijn. Daarnaast is de link tussen school en thuis soms zoek of tussen ouders en kind. Mijn doel is het om die verschillende linken te herstellen. Zo is 'de Leerlink' ontstaan.

 

Logo

Het logo laat zien dat een kind bepaalde manieren van denken heeft ontwikkeld. In het hoofd functioneren alle radars. Wanneer ergens in het onderwijsproces een radar vastloopt is het mijn taak deze op te sporen en weer draaiend te krijgen. Dit doe ik door heel goed naar het kind te kijken, te luisteren en met ze te praten om zo een passend plan te maken. Zo kan het kind weer in zijn eigen kracht komen en zichzelf ontwikkelen. 

 

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.