De procedure van onderwijsbegeleiding

Op het moment dat u een leerling op school heeft die extra ondersteuning nodig heeft neemt u contact met de Leerlink op en kijken we samen of ik de juiste persoon ben voor de begeleiding. 

We plannen dan een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek om dit nader te bepalen. Zodra de hulpvraag helder is bespreken we wat de leerling nodig heeft, op welke dagen en hoelang de sessies zijn.
Indien we samen overeenkomen ontvang ik dan het OPP en de arrangementsaanvraag zodat ik me goed kan voorbereiden. Hiermee stel ik een passend handelingsplan samen met korte en lange termijn doelen. Dit plan kan toegevoegd worden aan het dossier van de leerling.
In overleg met IB'er en leerkracht stel ik ook een jaarplanner op met alle begeleidingsdata, observaties en evaluaties erin die binnen het arrangement passen. Dit stuur ik naar de IB’er en tot slot naar betrokkenen. Indien akkoord tekenen we het contract en gaan we van start met de begeleiding. 
De begeleiding
De eerste fase in de begeleiding staan de kennismaking en een band opbouwen centraal. Dit is absoluut nodig om een goede basis te leggen. Een fijne sfeer en vertrouwen zijn hierbij heel belangrijk. 
Vanuit deze basis kan ik bouwen aan de leerdoelen zoals eerder afgesproken. 
Elk kwartaal is er een evaluatie. Deze evaluatie bestaat o.a. uit een gesprek met de leerkracht/IB. Hiernaast vindt vaak ook het overleg plaats met ouders. Hierbij sluit ik aan en doe ik verslag van de begeleiding en de vorderingen. Hiervan maak ik een verslag. 
Aan het einde van het schooljaar stel ik vaak samen met de IB’er een nieuw OPP op en vullen we,  indien nodig, de nieuwe arrangementsaanvraag in.