De procedure van onderwijsbegeleiding

Op het moment dat u een leerling op school heeft die extra ondersteuning nodig heeft neemt u contact met de Leerlink op en kijken we samen of ik de juiste persoon ben voor de begeleiding. 

We plannen dan een gratis intake/ kennismakingsgesprek om dit nader te bepalen. 
Indien we samen overeenkomen ontvang ik graag het OPP en de arrangementsaanvraag. Hiermee stel ik een passend plan samen met korte en lange termijn doelen. Ik stel ook een jaarplanner op met alle begeleidingsdata, observaties en evaluaties erin. Dit stuur ik naar de IB’er en betrokkenen. Indien akkoord gaan we van start met de begeleiding. 

De begeleiding
De eerste fase in de begeleiding staan de kennismaking en een band opbouwen centraal. Dit is absoluut nodig om een goede basis te leggen. Een fijne sfeer en vertrouwen zijn hierbij heel belangrijk. 
Vanuit deze basis kan ik bouwen aan de leerdoelen zoals eerder afgesproken. 
Elk kwartaal is er een evaluatie. Deze evaluatie bestaat o.a. uit een gesprek met de leerkracht/IB. Hiernaast vindt vaak ook het overleg plaats met ouders. Hierbij sluit ik aan en doe ik verslag van de begeleiding en de vorderingen. Hiervan maak ik een verslag. 
Aan het einde van het schooljaar stel ik vaak samen met de IB’er een nieuw OPP op en vullen we de nieuwe arrangementsaanvraag indien nodig in.