De procedure voor RT


Remedial teaching

Wanneer een kind aangemeld wordt, neem ik de eerste gegevens op. Vervolgens maken we een afspraak voor het intakegesprek. Dit is een geheel vrijblijvend gesprek waarin ik tot de kern van het probleem probeer te komen. Bij het intakegesprek is de leerling ook aanwezig. Ik vind het belangrijk eerst kennis te maken met het kind, omdat hij/zij centraal staat. Het kind moet een goed gevoel hebben en graag naar de RT gaan.

Als u toestemming geeft, neem ik vervolgens contact op met de school van de leerling om hier de benodigde gegevens te verzamelen en contact te leggen. Een goede verhouding tussen RT en school is erg belangrijk. Indien u een akkoord geeft, gaan we over tot het onderzoek en de begeleiding.

 

In de eerste sessies brengt u uw kind en neem ik de benodigde toetsen/testen af. Het hangt van de diagnostiek af hoeveel sessies hiervoor nodig zijn.

Van al mijn bevindingen maak ik een verslag en een handelingsplan. Dit neem ik met u door via telefoon, mail of persoonlijk contact. Ook de school neem ik mee in mijn handelingsplan en ik zal de school hierover informeren.

 

Vervolgens kunnen we starten met de begeleiding. 

In de begeleiding volg ik het handelingsplan en tussentijds hebben we contact via e-mail. Na acht weken evalueren we de gestelde doelen. Indien nodig stellen we het plan bij en zetten de behandeling voort. Wanneer de begeleiding langdurig is, is het verstandig dit halfjaarlijks ook op school te evalueren.

 

Hieronder staat de procedure in het kort:

  1. Aanmelding: wanneer u uw kind aanmeldt, noteer ik alvast een aantal gegevens. We maken kort kennis en maken een afspraak voor een intakegesprek.
  2. Intake: in dit gesprek wil ik u en uw kind leren kennen en zal ik vertellen wat ik doe. Tijdens het intakegesprek probeer ik met u en uw kind tot de kern van het probleem te komen.
  3. Onderzoek: tijdens de eerste paar sessies zal ik onderzoeken hoe ik uw kind het beste kan begeleiden. Ik zal hierbij verschillende testen afnemen en diagnosticeren, om tot de onderliggende oorzaak van de problematiek te komen. Van mijn bevindingen maak ik een verslag. Tevens zal ik een handelingsplan opstellen.
  4. Begeleiding: in de wekelijkse sessies van 60 minuten gaan we werken aan de gestelde doelen. 
  5. Evaluatie en contact: tijdens de begeleiding houd ik u op de hoogte via e-mail. Na acht weken zal ik met u de aanpak evalueren. Indien nodig stellen we deze bij. 


1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.