Brugklastraining

 

Algemene informatie

Een nieuwe school, nieuwe leraren, klasgenoten en vakken. Werken met een lesrooster. Er komt best wat op je af als je net in de brugklas zit. Leuk, maar ook spannend.

 

Met de brugklastraining van de Leerlink help ik je die eerste periode goed op weg. Dan maak jij straks een goede start op je nieuwe school!

Tijdens de training krijg je informatie over alle dingen die je in de brugklas tegenkomt. Zo heb je bijvoorbeeld andere vakken, een lesrooster en een flinke stapel boeken. Ook heb je geen vast lokaal en vaste leraren meer. Op al dit soort zaken bereid ik je voor.

 

Je oefent je studievaardigheden en je krijgt praktische tips. Bijvoorbeeld over hoe je voor jezelf opkomt, hoe je je huiswerk plant en hoe je bepaalde lesstof het beste kunt leren. Natuurlijk krijg je alle ruimte om vragen te stellen tijdens de training.

Met in totaal 6 uurtjes training maak jij een goede start in de brugklas. Met de brugklastraining leg je een goede basis voor de rest van het jaar.

 

De brugklastraining is voor jongens en meisjes van groep 8 die binnenkort de grote stap maken naar de brugklas. Wanneer je kind problemen ervaart in de omgang met leeftijdgenoten, is deze training erg geschikt. Deze problemen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit moeite hebben met contact leggen, weinig zelfvertrouwen hebben of gepest worden. Hier wordt ook aandacht aan besteed.

Door een positieve houding en gedachten aan te nemen worden deze jongens en meisjes sociaal weerbaarder. Dit draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen zodat ze een nieuwe start kunnen maken in de brugklas.

 

Door middel van praktische oefeningen worden sociale vaardigheden geoefend en wordt geleerd hoe je met spanning en gevoelens om kan gaan. Voorafgaand aan de brugklastraining vindt er een telefoongesprek plaats met ouders. We vullen samen een vragenlijst in om het startpunt te bepalen.

 

Praktische informatie:

Voor wie is de training en wat houdt de training in:

 • Voor alle (aanstaande) brugklassers
 • Training individueel of in kleine groepjes max 5 leerlingen
 • 2 bijeenkomsten van 3 uur

Deze training is in te zetten als je bezig bent met de keuze voor de juiste school in februari/maart/april of juist in de laatste week van de zomervakantie vlak voordat de brugklas start. De training is opgebouwd uit theorie en praktische oefeningen.

 

Het volgende komt aan bod in de brugklastraining:

·         Verschillen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs

·         De overstap naar de brugklas; de belangrijkste veranderingen.

·         Zelfvertrouwen en positief denken

·         Een goede indruk maken. Wat wil ik uitstralen?

·         Vrienden maken en houden.

·         Faalangst.

·         Voorkomen en negeren van pestgedrag.

·         Omgaan met lastig gedrag van anderen. Omgaan met kritiek.

·         Nee leren zeggen.

·         Voor jezelf opkomen en grenzen aangeven

·         Social Media: De do’s en don’ts van het internet en digitale communicatie.

·         Leren leren

·         Huiswerk plannen.

 

Kosten - De kosten voor deze training zijn €299,- en worden vooraf betaald. Zodra de betaling binnen is kan de training starten. Dit is inclusief de 2 sessies en alle benodigde materialen.

 

Annuleren - In het geval van verhindering dient de trainingssessie minimaal 48 uur van tevoren verzet te worden. In het geval dat een sessie minder dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt heeft de begeleider het recht om de extra kosten in rekening te brengen. 

 

Ziekte - In het geval van verhindering door ziekte moet de afspraak uiterlijk 8 uur van tevoren afgezegd worden anders heeft de begeleider het recht om de extra kosten in rekening te brengen.

 

Wijzigingen – de begeleider behoudt zich het recht om de trainingssessies in incidenteel geval te verschuiven. Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen wijzigingen in afspraken steeds minimaal 24 uur van tevoren aangekondigd worden.

 

Schoolvakanties – In de schoolvakanties is er geen training tenzij anders overeengekomen.

 

De overstap

Je hoort vast van iedereen dat het een grote overstap is van de basisschool naar de middelbare school….

 

Maar wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste verschillen?

 • Je hebt niet één juf of meester maar wel zo’n 15 verschillende docenten.
 • Je zit niet de hele dag in hetzelfde klaslokaal maar gaat ieder lesuur naar een ander lokaal.
 • Je hebt je eigen schoolboeken die je iedere dag weer meeneemt.
 • Je werkt meer op de computer.
 • Je hebt meer huiswerk dan op de basisschool. Hoeveel precies verschilt per soort opleiding. Gemiddeld tussen de 1 uur (mavo) en 2 uur (vwo) per dag.
 • De schooldag is niet elke dag hetzelfde maar je hebt een lesrooster dat een paar keer per jaar wisselt. Soms vroeg uit en soms heel laat.
 • Het schoolgebouw van de middelbare school is veel groter dan je basisschool (dat wordt zoeken naar je lokaal de eerste weken 😉)
 • Je hebt een eigen kluisje om tussen de lessen door je schoolboeken in te bewaren.
 • Op de middelbare school zitten veel meer leerlingen dan op de basisschool: nóg meer kans om nieuwe vrienden te maken!

 

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.