Huiswerkbegeleiding


Wat is huiswerkbegeleiding?

Leerlingen kunnen hun huiswerk maken onder mijn begeleiding. Hierbij worden de leerlingen ondersteund en krijgen ze praktische tips en extra uitleg voor de vakken waarbij dat nodig is.

 

Ik bied hulp bij:

 • het plannen van het huiswerk;
 • het plannen en leren van overhoringen en proefwerken;
 • extra uitleg geven in bepaalde vakgebieden;
 • het huiswerk controleren;
 • strategieën aanleren om lesstof te kunnen leren;
 • overhoren van de leerstof;
 • hulpmiddelen aanreiken;
 • mindmappen;
 • samenvatten en schematisch werken;
 • blind leren typen;
 • voorlezen van de leerstof (dyslecten).

Huiswerkbegeleiding in combinatie met RT:

Is er meer nodig dan alleen begeleiding op de bovenstaande gebieden dan kun je kiezen voor een combinatie met RT. Indien je kiest voor huiswerkbegeleiding in combinatie met remedial teaching dan ga ik een persoonlijk plan met de leerling maken om te kijken waar hij/zij extra hulp bij nodig heeft. Dit kan zijn bepaalde leerstof die nog niet beheerst zijn vanuit eerdere jaren maar ook dieper ingaan op bijvoorbeeld het leren leren. We maken een persoonlijk plan met doelen gericht op de middelbare school. Bij de combinatie met RT zit het dus meer in het aanleren van bepaalde vaardigheden die nog nodig zijn om bovenstaande te kunnen.

 

Procedure huiswerkbegeleiding

De leerling wordt aangemeld. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Na de intake kan er meteen gestart worden met het plannen van de huiswerkbegeleiding.

 

De begeleiding is individueel maar kan ook in groepjes gegeven worden. 

     

Huiswerkbegeleiding is op dit moment niet mogelijk omdat de praktijk vol zit!!


1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.