Huiswerkbegeleiding


Wat is huiswerk begeleiding?

Leerlingen kunnen hun huiswerk maken onder mijn begeleiding. Hierbij worden de leerlingen ondersteund en krijgen ze praktische tips en extra uitleg voor de vakken waarbij dat nodig is.

 

Ik bied hulp bij:

  • het plannen van het huiswerk
  • het plannen van overhoringen en proefwerken
  • extra uitleg geven in bepaalde vakgebieden
  • het huiswerk controleren
  • strategieën aanleren om lesstof te kunnen leren
  • overhoren van de leerstof

Procedure huiswerkbegeleiding:

De leerling wordt aangemeld. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Na de intake kan er meteen gestart worden met het plannen van de huiswerkbegeleiding.


De begeleiding is individueel maar kan ook in groepen gegeven worden. 

 

Huiswerkbegeleiding in combinatie met RT:

Indien het nodig is om een combinatie van huiswerkbegeleiding en remedial teaching te maken kunnen we dit in overleg doen. Ik kan een deel van de tijd inplannen om een duidelijke hulpvraag aan te pakken en de rest van de tijd bezig zijn met de huiswerkbegeleiding.

 

Huiswerkbegeleiding is, in overleg, mogelijk op:

Maandagavond van 19.00-21.00 uur

Dinsdagavond van 19.00-21.00 uur

Woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur

Woensdagavond van 19.00-21.00 uur

Donderdagochtend van 10.00-12.00 uur

Donderdagmiddag van 12.30-14.30 uur

Donderdagavond van 19.00-21.00 uur

Vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur

Vrijdagavond van 19.00-21.00 uur

Zaterdag in overleg.