Huiswerkbegeleiding


Wat is huiswerkbegeleiding?

Leerlingen kunnen hun huiswerk maken onder mijn begeleiding. Hierbij worden de leerlingen ondersteund en krijgen ze praktische tips en extra uitleg voor de vakken waarbij dat nodig is.

 

Ik bied hulp bij:

 • het plannen van het huiswerk;
 • het plannen en leren van overhoringen en proefwerken;
 • extra uitleg geven in bepaalde vakgebieden;
 • het huiswerk controleren;
 • strategieën aanleren om lesstof te kunnen leren;
 • overhoren van de leerstof;
 • hulpmiddelen aanreiken;
 • mindmappen;
 • samenvatten en schematisch werken;
 • blind leren typen;
 • voorlezen van de leerstof (dyslecten).

 

Procedure huiswerkbegeleiding

De leerling wordt aangemeld. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Na de intake kan er meteen gestart worden met het plannen van de huiswerkbegeleiding.

 

De begeleiding is individueel maar kan ook in groepjes gegeven worden. 

     

Huiswerkbegeleiding is mogelijk op:

Maandag t/m zaterdag tussen 09.00 - 21.00 uur in overleg. 

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.