De begeleiding


De begeleiding van uw kind wordt helemaal op maat gemaakt. Ieder kind heeft recht op de juiste begeleiding.

 

Ik kan begeleiding bieden op het gebied van:

 • dyslexie, woordbeeld, lezen, spelling;
 • dyscalculie, rekenen, wiskunde;
 • begrijpend lezen, tekstverklaring en informatieverwerking;
 • motorische vaardigheden;
 • luistervaardigheden;
 • studievaardigheden;
 • motivatie en werkhouding;
 • concentratie;
 • faalangst;
 • hoogsensitiviteit;
 • executieve functies;
 • weerbaarheid, zelfvertrouwen;
 • leren leren of plannen van huiswerk;
 • beelddenken;
 • didactische en pedagogische begeleiding voor leerlingen met AD(H)D, PDD-NOS, NLD, autisme e.d.

 

Ik geef RT waarbij ik kijk naar het hele kind. Hoe zit het kind in elkaar, waar heeft het moeite mee en hoe kan ik daarbij ondersteunen. De hulp is individueel en afgestemd op de behoefte van het kind.

 

Een van de belangrijkste dingen is dat het kind lekker in zijn vel zit en zich veilig voelt. Wanneer dit het geval is, komt het kind het beste tot leren.

 

RT werkt wanneer er een driehoekrelatie is tussen kind, ouders en school. We zullen samen moeten werken om het kind dat te bieden wat het nodig heeft.

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.