Onderwijs apps

Hier een overzicht van goede en handige apps die bruikbaar zijn in het onderwijs. De meeste zijn gratis. 

Daarnaast heb ik zelf nog wat tips:
Basisonderwijs
 • Squla
 • LetterFun ( leren lezen vanaf gr 3)
 • Kahoot! (Online quiz of toets maken)
 • Leren rekenen (oefen + - x :)
 • Kassa! (Rekenen met geld)
 • Juf Jannie (leren lezen, leestrein, flitsen, letters leren etc)
 • LetterFun (leren lezen gr 3)
 • Mijn eerste woordjes (leren lezen gr 3)
 • Leren lezen op de basisschool (aanvankelijk lezen)
 • Woordwiel (hakken en plakken gr 3)
 • De wiskunde draak (rekenen)
 • Schooltv (informatieve filmpjes)
Voortgezetonderwijs 
 • Duolingo (andere taal leren)
 • Wrts (woordjes leren en overhoren)
 • Quizlet (leer al je vakken onderweg)
 • Wiskunde op de brugklas (voorbereiden op brugklas wiskunde)
 • goed en snel rekenen (automatiseren van sommen)

 

LBRT: Landelijke Bond Remedial teachers

www.lbrt.nl

    

Orthopedagogiek: informatie over alle leer- en gedragsproblemen/-stoornissen

www.orthopedagogiek.com

     

Leerzame oefeningen

www.spelletjesplein.nl

www.leerspellen.nl

www.fi.uu.nl/rekenweb/rekenmaar/leerlingen/index.html

www.gratispuzzelen.nl/puzzels.nl 

www.kinderpleinen.nl

www.squla.nl

 

Dyslexie

www.steunpuntdyslexie.nl

www.dyslexieweb.nl

www.dyslexie.nl

www.masterplandyslexie.nl

     

ADHD

www.adhd.nl

www.medicinfo.nl

www.adhd-info.beginthier.nl

     

Dyscalculie

www.dyscalculie.org

www.rekencentrale.nl

     

Leren

www.lereniseenmakkie.nl

www.123test.nl/leerstijl/

 

Spelling en taal

www.jufmelis.nl

www.woordkasteel.com

www.onlineklas.nl

www.spellingoefenen.nl 

www.spelling.nl  

www.taaloefenen.nl

 

Rekenen

www.rekenen-oefenen.nl

www.onlineklas.nl

www.rekenlessen.nl

www.redactiesommen.nl

www.sommenoefenen.nl

     

Oefenen voor CITO toetsen

www.leestrainer.nl

ambrasoft.nl

www.squla.nl

 

          

Kijk op mijn Facebook pagina voor nog veel meer tips en artikelen. 

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.