Tekstkaarten 52 stuks (PDF)

Stellen is een belangrijk onderdeel van het onderwijs.

Kerndoel 5 van de Nederlandse taal: (SLO)

De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

Kerndoel 9 van de Nederlandse taal: (SLO)

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

 

Met deze 52 tekstkaarten werk je aan dit kerndoel en bouw je tevens een mooi portfolio op. De teksten ook zijn leuk om aan een rapport toe te voegen.

Inhoud: 

1.    inhoudsopgave

2.    stappenplan om je tekst te controleren en verbeteren

3.    aantekening 2 pers.

4.    argumenten

5.    basisschoolboek

6.    beroepengids

7.    beschrijving afbeelding

8.    beschrijving ding

9.    beschrijving onzin ding

10.  beschrijving tekening

11.  beschrijving

12.  bijschrift

13.  column

14.  elfje

15.  fantasieverhaal

16.  feitverslag

17.  gedicht met schema

18.  gedicht

19.  geheime taal

20.  goed verhaal

21.  grappig bijschrift

22.  haiku

23.  hoorspel

24.  interpunctie

25.  Interview

26.  kettingbrief

27.  krantenartikel

28.  levensloop

29.  limerick

30.  overdrijven

31.  persoonsbeschrijving

32.  recensie

33.  reisverslag

34.  Rijke zinnen

35.  rondeel

36.  signalement

37.  slagzin

38.  folder

39.  formele brief

40.  spannend verhaal

41.  stapelzinnen

42.  stripverhaal

43.  synoniemen

44.  tegengestelde verhalen

45.  tekstwolk

46.  tweetaltekst

47.  uitnodiging

48.  vakantiegids

49.  vrije brief

50.  woordschilderij

51.  woordspin gedicht

52.  woordspin

 

€ 29,95

 • Beschikbaar

Groepsvorming in de praktijk (map met activiteitenkaarten om direct in te zetten in de klas)

Groepsvorming in de praktijk

Er zijn vele boeken en artikelen te vinden over groepsvorming. Welke fasen er zijn en hoe je hiermee om moet gaan. Maar wat betekent dat nou in de praktijk als leerkracht. Hoe pas je al deze theorieën nou toe in de dagelijkse praktijk. ‘Groepsvorming in de praktijk’ biedt een handleiding en een map met activiteitenkaarten die toepasbaar zijn in elk weekrooster op elke school. Wat heeft u nodig? De beknopte handleiding, de mappen en 30 minuten op uw rooster.

Tijdens de eerste weken van ieder schooljaar is er op school veel aandacht voor groepsvorming, en daarbij aandacht voor de nieuwe rollen die de leerlingen hebben. We staan stil bij wie iedereen is, welke kwaliteiten we hebben en hoe we deze optimaal kunnen benutten. We maken goed kennis met elkaar en steken veel energie in de groepsvorming zodat je er de rest van het jaar plezier van hebt.

En dan? Wat doen we de rest van het jaar aan het onderhoud van de groep. Heel veel maar wat precies en is het leerkrachtafhankelijk of kunnen we hierin iets afspreken.

 

De start van een schooljaar zit goed in elkaar maar hoe hou je de verworvenheden van de “start” vast. Het is jammer om alleen op die verworvenheden terug te moeten pakken als het nodig is zodra er bijvoorbeeld conflicten zijn. Dan ben je vaak te laat. Hoe kun je dat positieve groepsgevoel onderhouden? Hoe doe je dat? Waarmee? Gaan we dat zelf verzinnen?

Daarvoor zijn de mappen van ‘Groepsvorming in de praktijk” gemaakt. Een praktische map met activiteitenkaarten die het hele schooljaar inzetbaar is.

 

In de beknopte handleiding staat de fasen van groepsvorming uitgelegd in de volgende 5 fasen:

1. Forming: kennismaken en oriëntatie

2. Norming: vorming van groepscodes/ regels: wat mag en wat moet?

3. Performing: productiviteit, groepswerk, samenwerking, rust

4. Storming: conflictfase, ontstaan van machtsverhoudingen.

5. Adjourning: afscheid, losmaken, afbouwen.

 

Elke map heeft onderstaande 4 onderdelen met tabbladen ertussen en een handleiding.

Deel 1: Startfase: Kennismaking (Performing)

In te zetten in de startfase van het schooljaar en wanneer de groepsdynamiek verandert. Zoals bij vervanging of een nieuwe leerling. 

Deel 2: Onderhoud: Groepsvorming (Norming en Performing)

In te zetten gedurende het hele schooljaar.

Deel 3: Slotfase: Afscheid (Adjourning)

In te zetten aan het einde van het schooljaar of als er iemand afscheid neemt.

Deel 4: Conflicten oplossen (Storming)

In te zetten wanneer je niet uit de stormingsfase komt of als een ruzies en conflicten in de groep zijn.

 

Er zijn 3 verschillende mappen voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Hieronder staan het aantal activiteitenkaarten per map. De activiteiten per map zijn vergelijkbaar maar op leeftijd aangepast.

 

OB

MB

BB

Deel 1

26 kaarten

54 kaarten

56 kaarten

Deel 2

41 kaarten

81 kaarten

81 kaarten

Deel 3

12 kaarten

26 kaarten

26 kaarten

Deel 4

12 kaarten

25 kaarten

25 kaarten

Totaal

91

186

186

 

 

3 mappen met alles enkelzijdig op 120gr papier gedrukt.

€ 34,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 3-5 dagen1

Groepsvorming in de praktijk in PDF bestanden (geen mappen)

 

 

 Er zijn 3 verschillende mappen voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Deze krijgt u in PDF formaat opgestuurd. De activiteiten per map zijn vergelijkbaar maar op leeftijd aangepast.

 

 

OB

MB

BB

Deel 1

26 kaarten

54 kaarten

56 kaarten

Deel 2

41 kaarten

81 kaarten

81 kaarten

Deel 3

12 kaarten

26 kaarten

26 kaarten

Deel 4

12 kaarten

25 kaarten

25 kaarten

Totaal

91

186

186

 

 

€ 19,95

 • Beschikbaar

Formulieren Remedial Teaching (eigen praktijk)

15 formulieren die je nodig hebt in je een eigen praktijk of als Remedial Teacher. U krijgt ze in een Word-document zodat je ze zelf kunt aanpassen.

 

 • AVG overeenkomst
 • Contracten (RT, huiswerkbegeleiding, Arrangementen)
 • Intakeformulieren
 • Evaluatieformulieren
 • Arrangementenovereenkomst
 • Handelingsplan
 • Kindformulier 

€ 9,95

 • Beschikbaar

Kennismakingskaartjes (100 stuks)

100 kaartjes met allerlei vragen in PDF. Om in te zetten in de klas of in een individuele begeleiding om elkaar beter te leren kennen.

Zodra de betaling binnen is worden de kaartjes via de mail verstuurd.

€ 2,99

 • Beschikbaar

Verjaardagskaartjes (30 stuks) PDF

30 leuke kaartjes in PDF die kinderen mogen kiezen als ze jarig zijn.

Heb je nog wensen voor kaartjes geef maar aan dan maak ik ze voor je.

Verjaardagskaartjes (30 stuks) PDF

€ 1,99

 • Beschikbaar

Complimentenkaartjes (100 stuks) PDF

100 kaartjes met complimenten in PDF

Voor kinderen om zelf uit te kiezen voor zichzelf, om een ander te geven of voor de juf/meester om uit te delen.

Zodra de betaling binnen is worden de kaartjes via de mail verstuurd.

€ 2,99

 • Beschikbaar

Evaluatiekaartjes (100 stuks) PDF

100 kaartjes in PDF met vragen om een les, een dagdeel of een activiteit te evalueren.

€ 2,99

 • Beschikbaar

Hulpkaarten rekenen voor groep 5-8 (PDF)

A4 boekje van 26 bladzijden met 45 hulpkaarten voor het rekenen op de basisschool.

Alle rekenvaardigheden komen aan bod. breuken, procenten, cijferen, kommagetallen, meetkunde, tijd, geld etc. Dit boekje is samengesteld door het beste uit meerdere methodes en hulpmiddelen.

 

28 pagina's met 2 hulpkaarten op elke pagina

€ 17,95

 • Beschikbaar

Reflectie op mijn Citotoets (PDF)

Cito-toetsen zijn een onderdeel van ons onderwijs en de analyse hiervan ook. Een tijdrovende klus die nodig is voor passend onderwijs. In ons dagelijks onderwijs leren we de kinderen het belang van reflecteren op je werk. Toch doen we dit bij de Cito-toets vaak niet. Maar waarom niet?

Met deze formulieren kunnen de kinderen kleuren hoe ze de toets gemaakt hebben. Ze krijgen inzicht in wat ze al beheersen en waar ze nog aan kunnen werken. Als leerkracht heb je meteen je analyse en zo kun je samen met je leerlingen hun persoonlijke doelen vaststellen.

 

Dit pakket bestaat uit 36 formulieren

 

 • Rekenen 3.0 groep 3-8 
 • Begrijpend lezen 3.0 groep 3-8
 • Spelling 3.0 groep 3-8
 • Werkwoordspelling 3.0 groep 7+8
Zodra de betaling binnen is wordt het PDF bestand via de mail verstuurd.

€ 19,95

 • Beschikbaar
1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.