Mindset-training

Herkenbaar?

Heeft uw kind last van één van de volgende situaties of gedachten:

·         Zodra je moet presteren word je zo zenuwachtig dat je niet meer uit je woorden komt;

·         Je denkt steeds na over wat er allemaal mis kan gaan;

·         Je denkt steeds ik kan het toch niet;

·         Je bent bang om fouten te maken of te falen;

·         Je bent bang om een black-out te krijgen;

·         Je stelt dingen erg uit;

·         Je geeft jezelf overal de schuld van;

 

Kenmerken van een leerling met een vaste en/of negatieve mindset

·         Zijn snel uit balans;

·         Hebben sterke behoefte aan complimenten;

·         Zijn bij nieuwe opdrachten onzeker;

·         Willen continu reactie op geleverd werk;

·         Willen niet op de voorgrond en slaan dicht als ze een beurt krijgen;

·         Kijken de leerkracht niet aan tijdens de uitleg;

·         Bewegen voor een toets erg onrustig;

·         Stellen weinig tot geen vragen;

·         Zijn in gedachten bezig met eventueel mislukken dus missen vaak uitleg;

·         Stellen herhaaldelijk vragen over wat ze moeten doen;

·         Beginnen haastig of juist heel laat met hun werk omdat ze blijven nadenken.

·         Kunnen/ willen hun eigen werk niet goed controleren;

·         Hebben na afloop van hun werk geen idee hoe ze het gedaan hebben;

·         Maken vaak negatieve opmerkingen over anderen of zichzelf;

·         Zijn gevoelig voor kritiek;

 

Hoe gaat jouw kind om met het maken van fouten, nieuwe uitdagingen, kritiek van anderen? Denkt jouw kind dat het gewoon slecht is in iets of dat hij het kan leren?

De manier waarop jouw kind denkt, is bepalend voor hoe het omgaat met fouten maken. En dit heeft alles te maken met de mindset. Mindset staat voor de manier waarop kinderen denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierin verschillen kinderen overigens niet met volwassenen.

Nu wordt ieder kind geboren met de wil om te leren, anders zouden ze nooit leren lopen, praten en noem maar op. Deze motivatie om te leren lijken sommige kinderen te verliezen als het lastig wordt. Dit gaat een rol spelen als kinderen zich met elkaar gaan vergelijken.

 

De leerlink kan je daarbij helpen door samen te zoeken naar de oorzaken waarom je zo denkt, om inzicht te krijgen in je mindset en de manier waarop je handelt en tools te leren om er beter mee om kunt gaan. 

 


Praktische informatie:

Deze Mindset-training bestaat uit 4 begeleidingsmomenten van 60 minuten + een intake en een evaluatie.

Het eerste gesprek is de intake waarin we de hulpvraag helder proberen te krijgen door een gesprek en door het invullen van de vragenlijsten. Dan volgen er 8 individuele begeleidingssessies. En tot slot vindt er een evaluatiegesprek plaats.

  • Sessie 01: Intake en kennismaken
  • Sessie 02: Wie ben ik?
  • Sessie 03: Welke mindset heb ik?                 
  • Sessie 04: Helpende en niet-helpende gedachten
  • Sessie 05: Positief denken en (ont)spanning en fouten maken
  • Sessie 06: Evaluatie

Tijdens deze training werken we in dit trainingsboek en krijgt je kind opdrachten mee. Het is goed om hierover met je kind thuis te praten en de opdrachten samen te maken. Bij de evaluatie hebben we een gesprek met betrokkenen waarin we laten zien wat we geleerd hebben.

 

Deze mindset- training zal de mindset van uw kind niet meteen veranderen maar zal inzicht bieden en ervoor zorgen dat je leert hoe je positiever kan denken met een groeimindset.

 

Kosten - De kosten voor deze training zijn €295,- en worden vooraf betaald. Zodra de betaling binnen is kan de training starten. Dit is inclusief de 4 sessies met intake en evaluatie en alle benodigde materialen.

 

Huiswerk - Ter bevordering van de training kunnen kinderen specifieke opdrachten mee naar huis krijgen. Het kind en ouders gaan door te starten met deze training hiermee akkoord.

 

Annuleren - In het geval van verhindering dient de trainingssessie minimaal 48 uur van tevoren verzet te worden. In het geval dat een sessie minder dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt heeft de begeleider het recht om de extra kosten in rekening te brengen. 

 

Ziekte - In het geval van verhindering door ziekte moet de afspraak uiterlijk 8 uur van tevoren afgezegd worden anders heeft de begeleider het recht om de extra kosten in rekening te brengen.

 

Wijzigingen – de begeleider behoudt zich het recht om de trainingssessies in incidenteel geval te verschuiven. Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen wijzigingen in afspraken steeds minimaal 24 uur van tevoren aangekondigd worden.

 

 

Schoolvakanties – In de schoolvakanties is er geen training. Tenzij anders overeengekomen. 


Achtergrondinformatie

Om deze training optimaal te laten werken is het goed als u als ouders weet waar de vaste/negatieve mindset vandaan kan komen.

 

Waar komt de vaste/negatieve mindset vandaan?

Moeten we de oorzaak van de vaste/negatieve mindset zoeken bij het kind, bij de ouders of bij de school? Die vraag is lastig te beantwoorden en is vaak een combinatie.

Waarom hebben niet alle leerlingen in de school last van de vaste/negatieve mindset? Uiteraard kunnen omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en vooral de toename van de vaste/negatieve mindset.

 

Aanleg en omgeving

De persoonlijkheid van een mens wordt bepaald door de aanleg, die gevormd en gevoed wordt door omgevingsfactoren: ouders, gezin, buurt, school. Doorslaggevend is wat het kind zelf doet vanuit aanleg met die omgevingsinvloeden. Dat betekent dat er gezins- en schoolfactoren zijn die bij sommige kinderen wel en bij andere kinderen niet zorgen voor een vaste/negatieve mindset. Daarin staat centraal in hoeverre het kind een gevoel van veiligheid voor zichzelf heeft kunnen scheppen.

 

Je dochter zit een krokodil te tekenen. Plotseling smijt ze de stiften over de tafel en verkreukelt ze boos haar papiertje. ‘Ik kan dit niet!’ roep ze. Je andere dochter zit tegenover haar, met haar eigen stiften en haar eigen blaadje, ook een krokodil te tekenen. Ze kijkt verbaasd op van haar tekening als haar zus begint te schreeuwen. ‘Ik kan dit ook nog niet,’ zegt ze. Maar dan gaat ze rustig verder, met iets wat niet eens in de buurt komt van een krokodil. Zie je het verschil?

 

Dit soort uitspraken hoor je regelmatig bij kinderen die moeite hebben met onderdelen van de leerstof. Zeker wanneer ze hiervoor extra hulp krijgen, kunnen dit soort ideeën ingeprent raken in het brein van het kind. Het kind raakt overtuigd dat het gewoon niet goed genoeg is en nooit beter zal worden. Het ontwikkelt een vaste mindset.

 

Letterlijk vertaald betekend mindset 'overtuiging'. Het is een manier van denken en een manier van naar jezelf kijken. Deze manier van denken is bepalend voor hoe je denkt over je eigen intelligentie, talenten en kwaliteiten.

Hoe is jouw mindset? Heb je een vaste mindset en geloof je dat intelligentie aangeboren is en je kwaliteiten hebt of niet hebt? Of heb je een groeimindset en geloof je dat je alles kunt leren en overal beter in kunt worden door te oefenen?

 

De vaste mindset

Kinderen met een vaste mindset hebben de overtuiging dat hun intelligentie en kwaliteiten een vast gegeven zijn. Ze zijn hiermee geboren en zijn of slim of dom, kunnen of goed sporten of niet. Hier kunnen ze niets aan veranderen, zo zijn ze nu eenmaal. Iets nieuws proberen doen ze liever niet, dat is een spannende onderneming met risico's, want wat als het niet lukt? Dan zijn ze niet meer dat waar ze goed in zijn. En als ze er al niet goed in zijn, dan 'kunnen ze het toch niet'. Deze kinderen geven snel op en gaan uitdagingen uit de weg.

 

De op groei gerichte mindset

Kinderen met een op groei gerichte mindset hebben de overtuiging dat je alles kunt leren, als je maar oefent. Ze weten dat je ergens beter in kunt worden als je er je best voor doet. Ze houden van uitdagingen en vinden het niet erg om fouten te maken, want 'van proberen kun je leren'.

 

Zoals je wel zult begrijpen heb je de op groei gerichte mindset nodig op weg naar succes! Kinderen die leren niet leuk vinden, die denken dat ze niets kunnen, snel opgeven en uitdagingen niet aangaan, zitten in een vaste mindset.

  

Groeitaal!

Een volwassenen met een op groei gerichte mindset geeft kinderen eerlijke feedback, hij vertelt ze iets waarvan ze kunnen groeien.

Antwoord niet op alles met 'mooi' en 'goed gedaan', maar zeg eerlijk wat je ervan vindt en geef het kind hierna een boodschap mee waar hij iets aan heeft. Hoe kan hij verder groeien? Wat kan hij verbeteren? Wat moet hij nog oefenen? Alleen dan kun je groeien!

 

 

Mindset veranderen

Het goede nieuws is dat het denken vanuit een vaste mindset kan worden omgezet naar een groeimindset. Dit is geen eenvoudig proces, maar door de juiste randvoorwaarden te creëren en kinderen inzicht te geven in hun mindset is het wel degelijk mogelijk. Hieronder een aantal praktische tips:

 

Tip 1: Feedback

Richt bij het geven van feedback de aandacht op het leerproces dat het kind doormaakt. Resultaten en scores worden hierdoor minder belangrijk gemaakt en het kind leert dat alles draait om zaken als doorzettingsvermogen, aanpak en inzet. Richt ook je complimenten hier op. Dit kun je zeggen: “Wat knap dat je niet opgaf bij die moeilijke som!” Vermijd bewoordingen die gericht zijn op ‘vaste’ eigenschappen, zoals intelligentie. Ga dit soort zinnen dus uit de weg: “Het hele rijtje sommen goed. Wat ben jij toch slim!”

 

Tip 2: Vooruitgang

Vergelijk een leerling nooit met de groep of ‘de norm’ en leer hem of haar dit zelf ook niet te doen. Het gaat om de vooruitgang die het kind boekt ten opzichte van zichzelf, door de inspanning die het zelf geleverd heeft. Het maakt dus niet uit of een kind in een minuut minder tafelsommen maakt dan zijn klasgenoten. Het draait om de groei die het doormaakt: “Je hebt twee weken super hard geoefend op de tafels en kijk eens: je hebt er nu in een minuut zeven meer gemaakt dan de vorige keer!” Het is goed om de groei van het kind visueel inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld in een grafiek. Het kind krijgt hierdoor het ‘bewijs’ dat verbetering wel degelijk mogelijk is, als het er maar hard voor werkt.

 

Tip 3: Leermomenten

Stimuleer een kind om leermomenten te zien in fouten of uitdagende situaties. Leer je kind een uitdaging te zien als een kans om te groeien. “Je kunt veel van deze lastige situatie leren voor de volgende keer”. Laat hem zien dat een hindernis ook mogelijkheden biedt. “Ik zal je uitleggen hoe je deze fout de volgende keer niet meer maakt”.  “Als je hard genoeg werkt en een goed plan maakt, lukt het je!” Maak hem duidelijk dat kritiek iets is waarvan je kunt leren. “Hoe kun je ervoor zorgen dat je juf de volgende keer tevreden is?” En dat hij geïnspireerd kan raken door de successen van anderen: “Hoe kun je net zo goed in geschiedenis worden als je vriend?”

 

Tip 4: “Nog niet”

Er bestaat een prachtig woord dat de focus automatisch op groei en ontwikkeling legt: het woordje NOG. Door dit woord toe te voegen aan negatieve (‘vaste’) uitspraken van een kind, geef je voortdurend aan dat je gelooft in de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind: “Ik ben (NOG) niet zo goed in wiskunde.” “Ik probeerde het te doen en het lukte (NOG) niet.”

 

 

Het woordje NOG leidt de aandacht af van de vaste eigenschap en richt de aandacht op het leerproces en vooruitgang.

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.