Coaching en training

De Leerlink heeft zichzelf ook ontwikkelt tot een coach. 

De opleiding kindercoaching  was erg interessant en heeft weer tot nieuwe inzichten en vernieuwing geleid. Met de volgende onderdelen:

- ontwikkelingspsychologie

- pedagogiek en opvoeding

- gesprekstechnieken en ethiek

- kindercoaching in de praktijk


De Leerlink biedt op dit moment de volgende workshops & trainingen:

 

Wat is faalangst?
Faalangst is de angst om het niet goed te doen. Je bent bang om te falen. Als je angstig bent, voel je dat in je lijf. 
 
Angst is een reactie van ons lichaam op mogelijk gevaar. Angst beschermt ons in onveilige situaties. Je lijf maakt dan een aantal stofjes aan die ervoorzorgendatjeietstegenhetgevaarkuntdoen.Doordezestofje gebeurt het volgende:
•  je hart gaat sneller kloppen;
•  je ademhaling wordt sneller;
•  je gaat zweten;
•  je bloeddruk stijgt;
•  je spijsvertering vertraagt;
•  je spieren worden geprikkeld tot actie;
•  je bewuste denken wordt uitgeschakeld. Je kunt niet meer logisch nadenken.
 
Angst is ook heel zinvol. Het beschermt je. Door de angstreactie word je alert.
Als je je moet concentreren op een taak is te veel angst niet handig. 
Een beetje angst zorgt ervoor dat je de taak serieus neemt, maar als je te veel angst ervaart, kun je niet meer goed nadenken.

Heeft uw kind last van één van de volgende situaties/ gedachten:

- Zodra je moet presteren word je zo zenuwachtig dat je niet meer uit je woorden komen;

- Je ontloopt situaties of personen;

- Je denkt steeds na over wat er allemaal mis kan gaan;

- Je denkt steeds ik kan het toch niet;

- Je bent bang om fouten te maken of te falen;

- Je bent bang om een black-out te krijgen;

- Je stelt dingen erg uit;

- Je geeft jezelf overal de schuld van;

- Je krijgt lichamelijke klachten zoals: zweten, hartkloppingen, buikpijn, hoofdpijn, nek/rugklachten, misselijkheid, ademnood, koude en/of trillende handen.

 

De Leerlink kan je helpen door te zoeken naar de oorzaken van je faalangst en handvaten te bieden om inzicht te krijgen in de angst en tools om er beter mee om te kunnen gaan.


Deze faalangsttraining bestaat uit 10 begeleidingsmomenten van 60 minuten.

Het eerste gesprek is de intake waarin we de hulpvraag helder proberen te krijgen door een gesprek en door het invullen van de vragenlijsten.

Dan volgen er 8 individuele begeleidingssessies. En tot slot vindt er een evaluatiegesprek plaats. 

Sessie 01: Intake (hierbij zijn ouders ook aanwezig)

Sessie 02: Wat is faalangst?

Sessie 03: Wie ben ik?        

Sessie 04: Welke mindset heb ik? 

Sessie 05: Helpende en niet-helpende gedachten

Sessie 06: Positief denken en (ont)spanning

Sessie 07: Wat straal je uit?

Sessie 08: Doe alsof

Sessie 09: Goede voorbereiding is het halve werk

Sessie 10: Evaluatie (hierbij zijn ouders Het laatste half uur ook aanwezig)

 

Tijdens deze sessies werken we in een trainingsboek en krijgt de leerling opdrachten mee. Het is goed om hierover met je kind thuis te praten en de opdrachten samen te maken.


Tarieven:

De training bestaat uit 10 sessies van 60 minuten en de kosten voor deze training zijn €495,- en worden vooraf betaald. Er is ook een herhalingstraining mogelijk. Dit is inclusief alle benodigde materialen en de evaluatie. 

 

Deze faalangst training zal de faalangst niet compleet wegnemen maar zal inzicht bieden en ervoor zorgen dat je leert hoe je het onder controle kunt houden en er beter mee om kunt gaan.

 

Tijden:

De tijden voor de trainingssessies van de faalangsttraining zijn flexibel af te spreken. In overleg met school eventueel onder schooltijd en anders na schooltijd, ’s avonds of in het weekend.

We maken aan het begin van de training een overzicht met alle data.

 

Afmelden:

Wanneer uw kind niet kan komen dient u uw kind minimaal 8 uur van tevoren telefonisch of via de mail af te melden.

 

Contact:

Ik houd u via de mail of mondeling op de hoogte van de voortgang en het huiswerk dat uw kind meekrijgt staat in het trainingsboek. Als u vragen heeft kunt u die altijd via de mail stellen. Dan kan ik op een juiste manier reageren wanneer ik er alle tijd voor heb.

 Locatie

RT-praktijk De Leerlink

Dijkstraat 30 

5161 BV Sprang-Capelle 

Email: info@deleerlink.nl

Telnr: 06-34603813


Impressie