Executieve functie training

Waarom lukt het sommige kinderen maar niet om hun werk op tijd af te hebben? Waarom heeft hij/zij altijd extra uitleg nodig? Waarom is mijn kind zo rommelig en chaotisch? Waarom kan mijn zoon/dochter nou nooit onthouden wat hij allemaal in de ochtend moet doen, terwijl ik het al 100x heb uitgelegd? Waarom treuzelt mijn kind altijd zo? Hoe help je je kind, terwijl je zelf je handen vol hebt aan je werk, het huishouden en je andere kinderen?

Deze kinderen hebben vaak problemen met de executieve functies. Ze begrijpen meestal heel goed het 'wat', maar hebben moeite met het 'hoe'.

 

Kenmerken van problemen met de executieve functies

Mijn kind:

·         is dromerig;

·         geeft onvolledig weer wat er gezegd is;

·         voert taken maar half uit, kan uitleg niet goed volgen;

·         kan volgorde wat je zegt niet navertellen, raadt wat hij moet doen;

·         kan de aandacht niet bij de les  houden;

·         heeft moeite met herinneren wat hij/zij ook al weer ging doen;

·         houdt zich niet aan de afspraken;

·         gedraagt zich impulsief;

·         begint te praten zonder eerst zijn/haar hand op te steken;

·         heeft een grote mond, maakt kwetsende opmerkingen;

·         heeft moeite om op zijn beurt te wachten;

·         heeft soms woedeaanvallen;

·         kan overdreven reageren op kleine problemen;

·         maakt zich overdreven druk of ongerust;

·         kan snel zijn/haar geduld verliezen;

·         herstelt langzaam van teleurstellingen;

·         snel afgeleid en kan zich moeilijk concentreren;

·         begint niet aan zijn taak maar treuzelt vaak;

·         heeft niet de juiste spullen klaar liggen;

·         heeft geen overzicht van wat hij allemaal moet doen;

·         neemt zelf geen initiatief in het doen van klusjes of taken;

 

Wat zijn executieve functies?

Je zou kunnen zeggen dat executieve functies manieren zijn waarop je je eigen denkwijze en gedrag stuurt. Denk aan iets plannen, je aandacht ergens bij houden, je impulsen onder controle houden en op tijd komen. Executieve functies zijn de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen. Je hebt ze nodig in de dagelijkse praktijk en in het bijzonder bij het leren op school. Ieder mens heeft zijn eigen combinatie van sterke en zwakke executieve functies, waarbij de executieve functies niet op zichzelf staan, maar invloed hebben op elkaar en met elkaar samenwerken. Soms hebben kinderen hulp nodig bij de ontwikkeling van een bepaalde functie(s). Dan kan een training heel zinvol zijn. 


Praktische informatie:

Deze EF-training bestaat uit 08 begeleidingsmomenten van 60 minuten.

Het eerste gesprek is de intake waarin we kennismaken en de hulpvraag helder proberen te krijgen door een gesprek en door het invullen van de vragenlijsten. Dan volgen er 6 individuele begeleidingssessies om te werken aan de EF's. En tot slot vindt er een evaluatiegesprek plaats.

  • Sessie 01: Intake/kennismaking
  • Sessie 02: Wat zijn executieve functies? In welke ben ik sterk en in welke nog niet? 
  • Sessie 03: Mijn kwaliteiten en mijn denkwijze
  • Sessie 04: Werken aan de executieve functies --> plan + doelen
  • Sessie 05: Werken aan de executieve functies --> oefenen
  • Sessie 06: Werken aan de executieve functies --> rollenspel
  • Sessie 07: Werken aan de executieve functies --> EF spel
  • Sessie 08: Evaluatie

Deze EF-training zal de problemen rondom de executieve functies niet compleet wegnemen maar zal inzicht bieden en ervoor zorgen dat je leert hoe je je executieve functies verder kunt ontwikkelen.

 

Kosten - De kosten voor deze training zijn €395,- en worden vooraf betaald. Zodra de betaling binnen is kan de training starten. Dit is inclusief de intake, 6 sessies, de evaluatie en alle benodigde materialen.

 

Huiswerk - Ter bevordering van de training kunnen kinderen specifieke opdrachten mee naar huis krijgen. De leerling en ouders gaan door te starten met deze training hiermee akkoord.

 

Annuleren - In het geval van verhindering dient de trainingssessie minimaal 48 uur van tevoren verzet te worden. In het geval dat een sessie minder dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt heeft de begeleider het recht om de extra kosten in rekening te brengen. 

 

Ziekte - In het geval van verhindering door ziekte moet de afspraak uiterlijk 8 uur van tevoren afgezegd worden anders heeft de begeleider het recht om de extra kosten in rekening te brengen.

 

Wijzigingen – de begeleider behoudt zich het recht om de trainingssessies in incidenteel geval te verschuiven. Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen wijzigingen in afspraken steeds minimaal 24 uur van tevoren aangekondigd worden.

 

Schoolvakanties – In de schoolvakanties is er geen training. Tenzij anders overeengekomen.

 


Hoe kun je je kind helpen?

 

Respons-inhibitie

Als het kind moeite heeft met nadenken voordat je iets doet, kun je de volgende doen:

•          Zorg dat je kind begrijpt dat er consequenties verbonden zijn aan slechte impulsbeheersing.

•          Bereid je kind (zo mogelijk) voor op situaties door er vooraf over te praten.

•          Oefen respons-inhibitie door rollenspel.

 

Werkgeheugen

Als het kind moeite heeft met het in gedachten houden van informatie bij het uitvoeren van complexe taken, kun je het volgende doen:

•          Maak oogcontact voordat je de opdracht geeft.

•          Beperk afleiders.

•          Laat het kind de opdracht herhalen.

•          Gebruik visuele geheugensteuntjes. 

•          Help het kind met bedenken hoe hij/zij iets belangrijks kan onthouden.

 

Emotieregulatie

Sommige kinderen hebben moeite met het beheersen van de emoties om doelen te bereiken, taken af te maken of gedrag te controleren. Wat kun je doen?

•          Pas bij jonge kinderen de omgeving aan.

•          Bereid het kind (zo mogelijk ) voor.

•          Geef het kind strategieën of een script voor probleemsituaties.

 

Volgehouden aandacht

Afleiding, vermoeidheid, verveling… het is moeilijk om dan goed aan een taak te blijven werken. Wat kun je doen om je kind te helpen?

•          Zorg voor toezicht.

•          Vergroot langzaam de spanningsboog.

•          Gebruik een timetimer.

•          Maak de taak interessant.

•          Gebruik een beloningssysteem.

 

Taakinitiatie

Sommige kinderen vinden het erg moeilijk om zonder uitstel met een taak te beginnen, op tijd en op een efficiënte manier. Hoe kan je hen helpen?

•          Moedig aan om gelijk te beginnen.

•          Deel de taak in kleine stukken.

•          Laat het kind vooraf bedenken hoe en wanneer hij de taak doet.

•          Laat het kind verzinnen hoe je hem kunt aansporen, bijv. met een wekker.

 

Planning

Wat is belangrijk, wat is minder belangrijk? Sommige kinderen hebben moeite met het stellen van prioriteiten en het plannen van taken. Wat kun je doen?

•          Betrek het kind bij het plannen en beschrijf de stappen.

•          Als je deze vaardigheden wilt aanleren, zet ze dan allereerst in bij dingen die je kind graag wil

           hebben of doen. Bijv. een boomhut bouwen.

•          Laat het kind aangeven wat het belangrijkst is en dus het eerst moet gebeuren.

 

Organiseren

Als het kind moeite heeft met organiseren is het goed om een systeem voor het opruimen te bedenken. Houd toezicht als het kind aan de slag gaat.

 

Timemanagement

Sommige kinderen hebben moeite met het inschatten van de hoeveelheid tijd die ze nodig hebben voor een opdracht. Ze weten niet goed hoe ze die tijd het beste kunnen besteden en hoe ze met deadlines moeten omgaan. Hoe kun je hen helpen?

•          Zorg thuis voor een voorspelbare dagelijkse routine. Dit draagt bij aan het besef dat tijd ordelijk

            verloopt.

•          Praat met het kind over hoe lang het duurt om iets te doen.

•          Maak gebruik van kalenders en roosters en moedig je kind aan om hetzelfde te doen.

•          Gebruik een timetimer.

 

Flexibiliteit

Omgaan met verandering, teleurstelling en frustratie is voor veel kinderen moeilijk.  Wat kun je doen?

•          Introduceer niet teveel veranderingen tegelijk.

•          Vertel vooraf wat komen gaat.

•          Houd je zoveel mogelijk aan de planning.

•          Maak een taak minder complex.

•          Maak gebruik van sociale verhalen. 

•          Bedenk met het kind een strategie om inflexibele situatie aan te kunnen.

 

Doelgericht gedrag

Recht op je doel af, zonder afleiding. Dat is niet altijd eenvoudig. Maar het is wel belangrijk, want zonder doorzetten krijg je geen zelfvertrouwen. Wat kun je doen om het kind te helpen?

•          Begin vroeg, met korte taken die een duidelijk doel hebben.

•          Help je kind om steeds verder gelegen doelen te halen.

•          Geef het kind iets om naar uit te kijken als het doel behaald is.

 

Metacognitie

Metacognitie wil zeggen: het vermogen om een stapje terug te doen, om jezelf en de situatie te bekijken en te zien hoe je problemen oplost. Hierbij horen ook zelfmonitoring en zelfevaluatie. Metacognitieve vaardigheden kun je onderverdelen in het evalueren van je prestaties en het evalueren van sociale situaties. Hoe kun je deze vaardigheid stimuleren?

•          Stel evaluerende vragen, zoals: Hoe vind je dat je de opdracht hebt uitgevoerd?

•          Leer het kind vragen, die het aan zichzelf kan stellen. Bijvoorbeeld: Wat is het probleem? Houd

            ik me aan mijn plan?

•          Laat het kind beschrijven hoe een voltooide taak eruit ziet.

 

 

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.