Laura is een meisje dat in groep 7 bij me is gekomen. Ze had vanaf groep 5 moeite met rekenen. Ze beheerste niet voldoende rekenvaardigheden om mee te komen in de groep. Uit nader onderzoek bleek inderdaad dat er een hiaat zat in de rekenvaardigheden. Ik heb hiervoor een plan gemaakt, om stap voor stap de rekenvaardigheden bij te spijkeren. Daarnaast hebben we heel hard gewerkt aan haar werkhouding en dan met name tijdens toetsen.

 

Ervaring ouders

"RT-praktijk De leerlink brengt de achterstanden meetbaar en gestructureerd in kaart. Het bijzonder gedetailleerd plan van aanpak heeft tot aanzienlijke en meetbare verbeteringen in de rekenvaardigheid geleid (in enkele maanden meer dan een jaar vooruit). Brenda is een expert. Door haar contact met de leerkrachten hebben ook zij gerichter kunnen ondersteunen. Onze dochter heeft er ook meer plezier in gekregen.

 

Brenda biedt een combinatie van gezag, expertise en inleving, waardoor ze het beste uit de verschillende kinderen haalt. Dit betekent binnen de heldere structuur ook improvisatie in plaats van een verstarde standaard aanpak. Onze beide kinderen hebben veel baat gehad bij de RT en ze vonden het nog leuk ook.

 

Een van de sterke punten van RT-praktijk De leerlink is het verbeterplan. Je spreekt echt af wat het einddoel is en Brenda gaat daar ook voor. Het leek ons wat ambitieus, maar het is allemaal bereikt: de concrete vooruitgang is bevestigd door onafhankelijke testen, inclusief CITO." (Aldus de ouders van Laura en Ellen.)

 

Ervaring kind

"Ik vond het heel gezellig om naar de RT te gaan. Ik vond het heel fijn dat ik vooruitging en sneller werd met rekenen. Als Brenda iets had uitgelegd, snapte ik het goed. Ik kreeg ook een fotomapje met alle rekentrucjes erin. Zodat ik ze ook op school nog op kon zoeken."

 

Resultaten

Tempotoets (automatiseren): vergelijking resultaten van de start van de RT tot na vijf maanden RT:

Laura is twaalf maanden vooruitgegaan in het tempo met rekensommen maken.

 

Na twaalf maanden RT zat Laura al op brugklasniveau.

 

Goed zo Laura, ga zo door en veel succes op het voortgezet onderwijs!

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.