Onderwijsbegeleiding


Wat is Onderwijsbegeleiding?
Extra ondersteuning binnen of buiten de klas die nodig is om een leerling optimaal te laten ontwikkelen in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs.  

De Leerlink biedt hierbij:
 • extra begeleiding binnen of buiten de klas van individuele leerlingen of kleine groepjes
 • coaching van leerkrachten
 • ondersteuning bij het groot overleg met ouders
 • hulp bij het schrijven van OPP’s
 • observeren en hiervan een verslag maken
 • hulp bij het aanvragen van een arrangement
 • een intensieve begeleiding op maat waarin ik probeer zoveel mogelijk uit het kind te halen
Ondersteuning op de reguliere school:
Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een arrangement wordt er goed gekeken naar wat er nodig is. De leerling heeft naast de reguliere zorg van de leerkracht nog extra ondersteuning en begeleiding nodig. 

Dit kan binnen de klas, maar ook buiten de klas. Daarbij kunnen scholen variëren in het aanbod dat passend is voor de betreffende leerling. 

De begeleiding kan ook bestaan uit andere vormen zoals ondersteuning van de leerkracht, remedial teaching, huiswerkbegeleiding of een training. 

Teamscholing:

De Leerlink kan ook een teamscholing verzorgen op verschillende vakgebieden. Ik neem het team dan mee in de mogelijkheden van het bieden van zorg in de eigen groep. Teamscholing kan over de volgende onderwerpen:

 • Didactische vakken zoals spelling, lezen of rekenen. 
 • Gedragsproblemen.
 • Werkhouding en executieve functies. 
 • Leerproblemen. 

Expertise

Mijn expertise ligt op de volgende gebieden:

 • motorische vaardigheden;
 • pedagogisch handelen;
 • NT2 onderwijs;
 • meervoudige intelligentie;
 • autisme;
 • ADHD;
 • beelddenken;
 • dyslexie;
 • ICT vaardigheden;
 • omgaan met faalangst;
 • werkhouding en executieve functies;
Ervaring:
Ik begeleid meerdere leerlingen met een arrangement op verschillende scholen. Ik heb veel ervaring met het werken met kinderen met autisme. Het is geweldig bijzonder om deze kinderen verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling. Daarnaast ook veel ervaring met ADHD, faalangst en executieve functies. 
Ik werk nauw samen met de IB’er en ondersteun ook deze zoveel mogelijk. Hierbij schrijf ik mijn handelingsplannen in het OPP zodat dit meteen werkdruk verlagend is. Ik heb 14 jaar onderwijservaring waarvan ook een aantal maanden IB werkzaamheden. Hierdoor is de samenwerking een stuk makkelijker.