Onderwijsbegeleiding


Wat is Onderwijsbegeleiding?

De Leerlink biedt:
  • extra begeleiding binnen of buiten de klas;
  • coaching van leerkrachten;
  • ondersteuning bij het groot overleg met ouders. 

Ondersteuning op de reguliere school:
Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een arrangement wordt er goed gekeken naar wat er nodig is. De leerling heeft naast de reguliere zorg van de leerkracht nog extra ondersteuning en begeleiding nodig. 

Extra ondersteuning op de reguliere school kan in een reguliere klas, maar bijvoorbeeld ook met extra ondersteuning buiten de klas. Daarbij kunnen scholen variëren in het aanbod dat passend is voor de betreffende leerling. De school verleent zelf de zorg die ze kunnen geven. Daarnaast kunnen ook andere vormen van remedial teaching, huiswerkbegeleiding en trainingen onder deze vorm van extra onderwijsondersteuning vallen. Ook kan het zijn dat de leerkracht ondersteuning nodig heeft. Daarbij kan de Leerlink ingezet worden. 

Teamscholing:

De Leerlink kan ook een teamscholing verzorgen op verschillende vakgebieden. Ik neem het team dan mee in de mogelijkheden van het bieden van zorg in de eigen groep. Bijvoorbeeld op het gebied van spelling of lezen. Maar ook in taak/werkhouding of gedragsproblemen.