Onderwijsbegeleiding


Onderwijsbegeleiding vanuit een arrangement. 
 

Wat is onderwijsbegeleiding of arrangementen begeleiding?

Scholen doen er alles aan om het beste uit hun leerlingen te halen. Bij sommige leerlingen is sprake van complexe problematiek en blijkt de begeleiding vanuit school niet voldoende. Wanneer een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning binnen of buiten de klas, kan door de school een arrangement worden aangevraagd. De Leerlink maakt samen met de school hierbij een passend en op maat gemaakt traject wat afgestemd is op de onderwijsbehoefte van deze leerling. 
De Leerlink biedt hierbij:
 • extra begeleiding binnen of buiten de klas van individuele leerlingen of kleine groepjes
 • coaching van leerkrachten
 • ondersteuning bij het groot overleg met ouders
 • hulp bij het schrijven van OPP’s
 • observeren en hiervan een verslag maken
 • hulp bij het aanvragen van een arrangement of verlenging
 • een intensieve begeleiding op maat waarin ik probeer zoveel mogelijk uit het kind te halen
Ondersteuning:
Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een arrangement wordt er eerst een gesprek gepland om de hulpvraag helder te krijgen en de leerdoelen op te stellen. Dan maakt de Leerlink samen met de IB’er een passend traject. Vervolgens plannen we een kennismakingsgesprek met ouders en de desbetreffende leerling en kan daarna de begeleiding starten. De dagen, de frequentie en de duur van de begeleidingssessies hangen af van de invulling en omvang van het arrangement. 

De begeleiding kan bestaan uit verschillende onderdelen gericht op een bepaald vakgebied, een leer- en of gedragsprobleem, een sociaal emotioneel probleem, een bepaalde achterstand, een motorisch probleem of één van onderstaande onderwerpen. Een combinatie van meerdere gebieden is natuurlijk ook mogelijk. 

Expertise

Mijn expertise ligt op de volgende gebieden:

 • Motorische vaardigheden;
 • Sociaal emotionele vaardigheden;
 • Pedagogisch handelen;
 • NT2 onderwijs;
 • Meervoudige intelligentie;
 • Autisme;
 • ADHD;
 • Beelddenken;
 • Dyslexie;
 • ICT vaardigheden;
 • Faalangst;
 • Weerbaarheid & zelfvertrouwen;
 • Werkhouding & concentratie;
 • Executieve functies;
 • Hoogbegaafdheid;
 • Hoogsensitiviteit;
 • Didactische vakken zoals taal, spelling, lezen, begrijpend lezen en rekenen
Ervaring:
Ik begeleid, al sinds 2009, leerlingen in het basisonderwijs en voortgezetonderwijs. Nu sinds een aantal jaar begeleid ik meerdere leerlingen met een arrangement op verschillende basisscholen. Ik heb veel ervaring met het werken met kinderen met autisme. Het is geweldig bijzonder om deze kinderen verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dit vraagt om een specifieke begeleiding. 
Daarnaast ook veel ervaring met ADHD, faalangst, sociale vaardigheden, werkhouding en executieve functies. 
Ik werk nauw samen met de IB’er en ondersteun ook deze zoveel mogelijk. Hierbij schrijf ik mijn handelingsplannen in het OPP zodat dit meteen werkdruk verlagend is. Ik heb 14 jaar onderwijservaring waarvan ook een deel IB werkzaamheden. Hierdoor is de samenwerking een stuk makkelijker omdat ik weet wat er nodig is. 
1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.