De procedure huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

De procedure bij huiswerkbegeleiding is veel korter. De leerling wordt aangemeld. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Na de intake kan er meteen gestart worden met het plannen van de begeleiding.

 

De dagen, frequentie en duur van de lessen zijn in overleg.

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.