Remedial teaching


Wat is remedial teaching?

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogische/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaald leer- en of gedragsprobleem/stoornis op een lager, dan gemiddeld, niveau functioneren. Er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.

 

Veel ouders krijgen te horen dat hun kind wat achterloopt en dat het zinvol zou zijn om ze wat extra te ondersteunen. De ouders gaan dan aan de slag met hun kind en merken dat hun ondersteuning grote weerstand bij het kind oproept. Er treden dan soms spanningen op en het resultaat is dan dat het kind niet meer gemotiveerd is en een conflict met de ouders krijgt. Ouders zijn niet opgeleid om hun kind te begeleiden op het gebied van schools leren en het is pedagogisch niet altijd goed om de plaats van de onderwijzer(es) in te nemen. "Extra hulp" is namelijk veel meer dan "bijspijkeren". Het is een specialisme! Hierbij kan een remedial teacher echt te hulp schieten. 

 

Het RT-traject:

Een aangemelde leerling wordt onderzocht door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en observaties. Er kan ook een begeleiding worden vastgesteld naar aanleiding van een orthopedagogisch onderzoek wat eerder is afgenomen. 

De RT’er probeert een goed beeld te krijgen van de leerling. Hierbij is het nodig te onderzoeken en gesprekken te hebben met de leerkracht en de ouders om zo te achterhalen waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is (diagnose) wordt er een handelingsplan opgesteld. In dit plan staat onder anderen welke doelen bereikt moeten worden. De begeleiding die hierna volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk.

Het plan voor de begeleiding wordt opgesteld voor een periode van minimaal 8 weken.  Daarna worden de doelen bijgesteld of aangevuld totdat de begeleiding niet meer nodig is. 

Scholen krijgen steeds meer met diverse zorg te maken en het wordt steeds lastiger om aan al deze zorg te voldoen. Hierdoor kan het zijn dat uw kind niet krijgt wat het verdiend. In deze gevallen kan RT nodig zijn. 


Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial teaching en bijles. 

Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching). Terwijl je bij remedial teaching eerst onderzoekt op welk niveau een kind zit en hier vervolgens een plan op maakt om het kind verder te helpen. 

 

RT In het kort:

  • grondig onderzoek n.a.v. een onderzoeksvraag;
  • individuele begeleiding op maat n.a.v. het onderzoek
  • wekelijks doelgericht en intensief werken met een leerling;
  • handvatten en vaardigheden om met een leer-, en/of gedragsprobleem om te kunnen gaan;
  • aanbieden van hulpmiddelen;
  • driehoeksrelatie tussen school-RT-thuis;
  • begeleiding evalueren en bijstellen indien nodig. 

Waarom is remedial teaching nodig?

Steeds meer leerlingen komen van het speciaal onderwijs naar het basisonderwijs. Door deze verschuiving in het onderwijs is er meer zorg nodig in het basisonderwijs. Zo komt het steeds vaker voor dat er te veel zorg in een klas/groep terecht komt. Leerkrachten kunnen deze zorg niet altijd verlenen. Je kunt als leerkracht niet meer doen dan wat in je macht ligt. Daarom ben ik me gaan bezig houden met de zorg buiten school. Een kind verdient de zorg die het nodig heeft. Deze zorg is optimaal wanneer een kind de individuele aandacht krijgt die het verdient in een veilige omgeving.

 

RT is mogelijk op:

Woensdag 09.00 - 19.00 uur

Donderdag 09.00 - 19.00 uur

Vrijdag 09.00 - 19.00 uur

Zaterdag in overleg.