Zorgenvriendjes

De ‘zorgenvriendjes’ zijn een vast onderdeel van mijn coaching wanneer kinderen zich veel zorgen maken of angsten hebben. Kinderen schrijven hun zorgen of angsten op een briefje. Als kinderen niet goed kunnen omschrijven waar ze aan denken mogen ze ook tekenen. 
Het ‘zorgenvriendje’ eet hun zorgen op zodat ze uit hun hoofd kunnen. Zo lukt het om negatieve en vervelende gedachten uit hun hoofd te halen en beter te kunnen slapen.

Het is een knuffel die angsten en zorgen weg kan nemen. Kinderen hebben vaak moeite om zorgen of angsten te verwerken. De knuffel kan daarbij ondersteunen. Door de zorgen of angsten in de rots te stoppen en deze te sluiten kunnen kinderen het makkelijke afsluiten. 

Thuis kun je dit ‘vriendje ook inzetten. Er zijn heel veel verschillende varianten. Bespreek samen met uw kind of je als ouder de zorgen mag lezen. Schaadt hierin het vertrouwen van je kind niet. Maak het zorgenvriendje regelmatig leeg zodat de zorgen echt verdwijnen. 
Ook kun je het ‘zorgenvriendje’  gebruiken om wensen om te schrijven. Zo komen vaak ook de zorgen boven tafel en kun je je kind hierbij helpen.
Maak een vast ritueel van het gebruiken van het ‘zorgenvriendje’. Kinderen die veel malen zullen niet altijd uit zichzelf dit hulpmiddel inzetten. Ze moeten hierbij geholpen worden. 


1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.